KSIĄŻ I KRZESZÓW VIP


08:00 Wyjazd ze Szklarskiej Poręby.

Przyjazd do Krzeszowa, zwiedzanie pocysterskiego zespołu klasztornego. Trasa podstawowa (ok. 1,5 godziny) przebiega przez kościół św. Józefa, monumentalną Bazylikę Mniejszą pw. Wniebowzięcia NMP - kościół klasztorny oraz Mauzoleum Piastów Śląskich. Ostatnim etapem wycieczki jest cmentarz klasztorny oraz kaplica pw. Marii Magdaleny z repliką Grobu Bożego z Jerozolimy. 

Czas wolny ok. 1 godziny

Ok. 14:00 Przyjazd do Książa.

Zwiedzanie pięknego zespołu zamkowego położonego między doliną Pełcznicy, a drogą łączącą Wałbrzych ze Świebodzicami, w strefie brzeżnej Pogórza Wałbrzyskiego. Zamek w czasach piastowskich zwany był kluczem do Śląska. 

Ok. 19:00 powrót do Szklarskiej Poręby.

*Każdy uczestnik wycieczki  powinien posiadać dokument tożsamości, uprawniający do pobytu za granicą RP (dowód osobisty lub paszport).

*Godziny określone w wycieczce są orientacyjne, kolejność zwiedzanych  obiektów lub program wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura.

*VIP- zwiedzanie w małej grupie do 8 osób, transport komfortowym busem, odbiór z miejsca zakwaterowania w Szklarskiej Porębie, elastyczny program zwiedzania.


Cena zawiera:
transport, usługę przewodnicką, ubezpieczenie NNW

Cena nie zawiera biletów wstępu:
Sanktuarium w Krzeszowie 28 zł/os, 20 zł/ dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 r.ż.
Zamek Książ z zestawem audioguide 49 PLN/os, 39 PLN/os dzieci od lat 4, uczniowie i studenci do 24 r.ż, emeryci i renciści,