KSIĄŻ I KRZESZÓW


 

KSIĄŻ ? KRZESZÓW

08:30 Wyjazd ze Szklarskiej Poręby.

?    Przyjazd do Krzeszowa, zwiedzanie pocysterskiego zespołu klasztornego. Trasa podstawowa (ok. 1,5h) przebiega przez kościół św. Józefa, monumentalną Bazylikę Mniejszą pw. Wniebowzięcia NMP - kościół klasztorny oraz Mauzoleum Piastów Śląskich. Ostatnim etapem wycieczki jest cmentarz klasztorny oraz kaplica pw. Marii Magdaleny z repliką Grobu Bożego z Jerozolimy.

Czas wolny ok. 1 h

Ok. 14:00 Przyjazd do Książa.

?    Zwiedzanie pięknego zespołu zamkowego położonego między doliną Pełcznicy, a drogą łączącą Wałbrzych ze Świebodzicami, w strefie brzeżnej Pogórza Wałbrzyskiego. Zamek w czasach piastowskich zwany był ?kluczem do Śląska?. Zwiedzanie trasy ?Od Piastów do tajemnic II Wojny Światowej, która przebiega przez najpiękniejsze sale reprezentacyjne, pomieszczenia zamkowe przebudowane przez nazistów, najstarszą średniowieczno-renesansową część zamku, zmodernizowane III piętro Zamku Książ. Na zakończenie turyści z poziomu tarasów wchodzą do tunelu z okresu II Wojny Światowej, który został wykuty na głębokości aż 15 m pod zamkiem.

?    Palmiarnia

Ok. 18:30 powrót do Szklarskiej Poręby.

*Godziny określone w wycieczce są orientacyjne, kolejność zwiedzanych  obiektów lub program wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura.

CENA: 65 ZŁ/OS

Cena zawiera:
?    transport
?    usługę przewodnicką
?    ubezpieczenie NNW

Cena nie zawiera:
?    biletów wstępu
- sanktuarium w Krzeszowie 12 PLN/os, 9 PLN/studenci do 24 r.z.,6 PLN/dzieci w wieku szkolnym
- Zamek Książ 39 PLN/os, 29 PLN/os dzieci, młodzież, seniorzy, studenci do 26 r.ż.