KSIĄŻ I KRZESZÓW


 

08:30 Wyjazd ze Szklarskiej Poręby.

Przyjazd do Krzeszowa, zwiedzanie pocysterskiego zespołu klasztornego. Trasa podstawowa (ok. 1,5 godziny) przebiega przez kościół św. Józefa, monumentalną Bazylikę Mniejszą pw. Wniebowzięcia NMP - kościół klasztorny oraz Mauzoleum Piastów Śląskich. Ostatnim etapem wycieczki jest cmentarz klasztorny oraz kaplica pw. Marii Magdaleny z repliką Grobu Bożego z Jerozolimy.

Czas wolny ok. 1 godziny

Ok. 14:00 Przyjazd do Książa.

Zwiedzanie pięknego zespołu zamkowego położonego między doliną Pełcznicy, a drogą łączącą Wałbrzych ze Świebodzicami, w strefie brzeżnej Pogórza Wałbrzyskiego. Zamek w czasach piastowskich zwany był kluczem do Śląska.

Ok. 18:30 powrót do Szklarskiej Poręby.

*Godziny określone w wycieczce są orientacyjne, kolejność zwiedzanych  obiektów lub program wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura.


Cena zawiera:
transport
usługę przewodnicką
ubezpieczenie NNW

Cena nie zawiera biletów wstępu:
Sanktuarium w Krzeszowie 28 zł/os, 20 zł/ dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26 r.z.,
Zamek Książ 55 zł/os, 45 PLN/os dzieci, młodzież, studenci do 24 r.ż., emeryci i renciści