CZESKI RAJ Z BOŻKOWSKĄ JASKINIĄ VIP


08:45 Wyjazd ze Szklarskiej Poręby.    

Bożkowska Dolomitowa Jaskinia - wyjątkowy kompleks, w którym mieści się największe, podziemne jezioro w Czechach. Labirynt korytarzy zdobi szata naciekowa i charakterystyczne kwarcowe ławy, gzymsy i listwy. Jaskinia formowała się przez tysiące lat w wyniku stopniowego rozpuszczania się wapiennego dolomitu w lekko kwaśnej wodzie, która wypełniała podziemne wnęki.

Ruiny Zamku Trosky - symbol Czeskiego Raju. Zamek usytuowany został na trudno dostępnym wysokim wierzchołku dawnego bazaltowego komina wulkanicznego.  Charakterystycznym elementem zamku są połączone grubym murem wyrastające z bazaltowej skały dwie okazałe wieże. Pierwsza z nich mierzy 57 metrów i nazywana jest potocznie "Panna", zaś druga (mniejsza) 47 metrowa, o bardziej przysadzista określana jest mianem "Baba".  Z murów zamku rozpościera się malowniczy widok na cały Czeski Raj, Karkonosze oraz Średniogórze Czeskie i Grzbiet Jeśtedski. 

Prachowskie Skały - to jedno z najokazalszych i najpiękniejszych skalnych miast jakie można spotkać na terenie Republiki Czeskiej. Na terenie skalnego miasta napotkać można liczne rozpadliny, parowy, jary, wieże, skalne filary czy malownicze punkty widokowe. 

Czas wolny ok. 1 godziny

Ok. 19:30 Powrót do Szklarskiej Poręby.

*Każdy uczestnik wycieczki  powinien posiadać dokument tożsamości, uprawniający do pobytu za granicą RP (dowód osobisty lub paszport).

*Godziny określone w wycieczce są orientacyjne, kolejność zwiedzanych  obiektów lub program wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura.

*VIP- zwiedzanie w małej grupie do 8 osób, transport komfortowym busem, odbiór z miejsca zakwaterowania w Szklarskiej Porębie.


Cena zawiera:

transport, opiekę przewodnika, ubezpieczenie zagraniczne KL i NNW ( 10 000 EUR i 7 000 PLN)

Cena nie zawiera:
Biletów wstępu do zwiedzanych miejsc:


Bożkowskie Jaskinie 170 czk/os dorosła,  140 czk/seniorzy +65 i studenci do 26 lat, 90 czk/dzieci od 6-15 lat; Prachowskie Skały 100 czk/os dorosła, 50 czk/dzieci, studenci i seniorzy +65;                                              Ruiny Zamku Trosky: 140 czk/os dorosła, 110 czk/seniorzy +65, młodzież 18-24 lat, 60 czk/dzieci 6-17 lat