Rabaty:

Dzieci do lat 3 cena 10 zł ( z wyłączeniem wycieczek VIP)

Dzieci i młodzież ucząca się do 14 r.ż. - rabat 10 zł od ceny wycieczki (z wyłączeniem wycieczek VIP i wycieczek promocyjnych)UWAGA:
Rabaty nie sumują się.