SPREEWALD - ŁUŻYCKA WENECJA


 

07:00 wyjazd ze Szklarskiej Poręby.

Ok. 11:00 przyjazd do Szprewaldu (niem. Spreewald), krainy geograficznej Łużyc Dolnych w Niemczech, która została uznana za rezerwat biosfery UNESCO. Jest to jedyny w Europie krajobraz nizinny, który na powierzchni 75 km długości i 16 km szerokości łączy całe 1000 km dróg wodnych.

Rozpoczęcie zwiedzania od spływu łódkami po romantycznym labiryncie rzecznym, mozaika małych pól, trawników, lasów i zagród. W wielu miejscach między kanałami i rzeczkami widać pola obsiane warzywami i ziołami. Tradycyjnym owocem Szprewaldzkich zagonów są ogórki. 

Sieć kanałów jak uliczki prowadzi do skansenu kultury łużyckiej w Lehde.  Można tutaj zobaczyć domy serbołużyckich mieszkańców wiosek, poznać ich sposób życia i podziwiać niezwykłe stroje, zwłaszcza kobiet. 

Spacer po Lübbenau - urokliwe miasteczko, nazywane stolicą Szprewaldu. 

Przerwa  na targu ogórkowym, gdzie można kupić tradycyjne specjały przygotowane ze szprewaldzkich ogórków (ciekawostką jest piwo ogórkowe).    

Zwiedzanie parku krajobrazowego księcia Hermanna von Pückler Muskau w Branitz,  który jest ogrodowym arcydziełem sztuki z XIX wieku, należy do Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

Ok. 20:30 powrót do Szklarskiej Poręby. 

*Każdy uczestnik wycieczki  powinien posiadać dokument tożsamości, uprawniający do pobytu za granicą RP (dowód osobisty lub paszport). 
*Godziny określone w wycieczce są orientacyjne, kolejność zwiedzanych  obiektów lub program wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura. 


Cena zawiera:
transport
usługę przewodnicką
ubezpieczenie zagraniczne KL, NNW

Cena nie zawiera:
spływu łódkami ok. 10 EUR/os
Skansen w Lehde ok. 7 EUR/os (dla chętnych)