CZESKI RAJ Z BOŻKOWSKĄ JASKINIĄ


08:45 Wyjazd ze Szklarskiej Poręby.    

Bożkowska Dolomitowa Jaskinia - wyjątkowy kompleks jaskiń, w którym mieści się największe, podziemne jezioro w Czechach. Labirynt korytarzy zdobi szata naciekowa i charakterystyczne kwarcowe ławy, gzymsy i listwy. Jaskinie formowały się przez tysiące lat w wyniku stopniowego rozpuszczania się wapiennego dolomitu w lekko kwaśnej wodzie, która wypełniała podziemne wnęki.

Ruiny Zamku Trosky - symbol Czeskiego Raju. Zamek usytuowany został na trudno dostępnym wysokim wierzchołku dawnego bazaltowego komina wulkanicznego.  Charakterystycznym elementem zamku są połączone grubym murem wyrastające z bazaltowej skały dwie okazałe wieże. Pierwsza z nich mierzy 57 metrów i nazywana jest potocznie Panna, zaś druga (mniejsza) 47 metrowa, o bardziej przysadzista określana jest mianem Baba.  Z murów zamku rozpościera się malowniczy widok na cały Czeski Raj, Karkonosze oraz Średniogórze Czeskie i Grzbiet Jeśtedski. 

Prachowskie Skały - to jedno z najokazalszych i najpiękniejszych skalnych miast jakie można spotkać na terenie Republiki Czeskiej. Na terenie skalnego miasta napotkać można liczne rozpadliny, parowy, jary, wieże, skalne filary czy malownicze punkty widokowe. 

Czas wolny ok. 1 godziny

Ok. 19:30 Powrót do Szklarskiej Poręby.

*Każdy uczestnik wycieczki  powinien posiadać dokument tożsamości, uprawniający do pobytu za granicą RP (dowód osobisty lub paszport). 
*Godziny określone w wycieczce są orientacyjne, kolejność zwiedzanych  obiektów lub program wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura. 

Cena zawiera:
transport
usługę przewodnicką
ubezpieczenie zagraniczne KL, NNW

Cena nie zawiera:
Bozkovskie Jaskinie 150 CZK/os, 120 CZK/senior 65+ i studenci, 90 CZK/os 3 - 15 r.ż. 
Prachovskie Skały 100 CZK/os, 50 CZK/os (dzieci, studenci i seniorzy)
Ruiny Zamku Trosky 100 CZK/os, 80 CZK/os (seniorzy+65 i młodzież 18-25 lat), 50 CZK/ dzieci 6-18 lat, dzieci do 6 r.ż. bezpłatnie