CZESKI RAJ Z BOŻKOWSKĄ JASKINIĄ


CZESKI RAJ Z BOŻKOWSKĄ JASKINIĄ

08:00 Wyjazd ze Szklarskiej Poręby.   

Bożkowska Dolomitowa Jaskinia - wyjątkowy kompleks jaskiń, w którym mieści się największe, podziemne jezioro w Czechach. Labirynt korytarzy zdobi szata naciekowa i charakterystyczne kwarcowe ławy, gzymsy i listwy. Jaskinie formowały się przez tysiące lat w wyniku stopniowego rozpuszczania się wapiennego dolomitu w lekko kwaśnej wodzie, która wypełniała podziemne wnęki.

Ruiny Zamku Trosky - symbol Czeskiego Raju. Zamek usytuowany został na trudno dostępnym wysokim wierzchołku dawnego bazaltowego komina wulkanicznego.  Charakterystycznym elementem zamku są połączone grubym murem wyrastające z bazaltowej skały dwie okazałe wieże. Pierwsza z nich mierzy 57 metrów i nazywana jest potocznie "Panna", zaś druga (mniejsza) 47 metrowa, o bardziej przysadzista określana jest mianem "Baba".  Z murów zamku rozpościera się malowniczy widok na cały Czeski Raj, Karkonosze oraz Średniogórze Czeskie i Grzbiet Jeśtedski.

Prachowskie Skały - to jedno z najokazalszych i najpiękniejszych skalnych miast jakie można spotkać na terenie Republiki Czeskiej. Na terenie skalnego miasta napotkać można liczne rozpadliny, parowy, jary, wieże, skalne filary czy malownicze punkty widokowe.

Czas wolny ok. 1h np. obiad ok. 200 CZK/os

Jicin - malownicze, historyczne miasto, ze względu na swoje położenie w czarującej pagórkowatej krainie nazywane jest bramą do Czeskiego Raju.

Ok. 19:00 Powrót do Szklarskiej Poręby.

*Każdy uczestnik wycieczki  powinien posiadać dokument tożsamości, uprawniający do pobytu za granicą RP (dowód osobisty lub paszport).
*Godziny określone w wycieczce są orientacyjne, kolejność zwiedzanych  obiektów lub program wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura.

CENA: 70 ZŁ/OS

Cena zawiera:

transport
usługę przewodnicką
ubezpieczenie zagraniczne KL, NNW

Cena nie zawiera:
Bozkovskie Jaskinie 130 CZK/os, 100 CZK/senior 65+, 70 CZK/os 6 ? 15 r.ż., studenci do 26 r.ż. 
Prachovskie Skały 70 CZK/os, 40 CZK/os do 15 r.ż. oraz studenci i seniorzy
Ruiny Zamku Trosky 90 CZK/os, 60 CZK/os 6 ? 15 r.ż. oraz studenci, dzieci do 6 r.ż. bezpłatnie